Hướng dẫn sửa lỗi DNS không vào được khu vực tài liệu training

Trong vài trường hợp, nhà mạng sẽ không cho phép bạn truy cập vào một DNS nào đó. Việc này gây khó khăn khi bạn truy cập vào những địa chỉ quan trọng để làm việc trên hệ thống. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn chỉnh sửa file host để buộc nhà mạng internet cho phép bạn truy cập vào DNS cần thiết.

Vào website http://whois.domaintools.com để lấy địa chỉ ip groups.google.com

Chèn thông tin IP vào file c:\windows\system32\drivers\etc\host

(Bạn cần mở file trên bằng trình soạn thảo như notepad hoặc wordpad)

** Xem video hướng dẫn sau để biết cách thao tác:

Video hướng dẫn: https://youtu.be/akUxYn0O1nw
  1. Bước 1: tìm địa chỉ ip của website muốn truy cập bằng trang web: http://whois.domaintools.com
  2. Bước 2: thêm địa chỉ ip của website muốn truy cập vào file Host trong thư mục sau C:\Windows\System32\drivers\etc
Close Menu
×
×

Cart