Công việc viết bài online là một công việc làm online tại nhà thuộc các nhóm là việc Cmd. Theo đó, bạn sẽ tham gia vào một trong những dự án viết bài và hoàn thành một phần hoặc toàn bộ dự án. Hiện tại, viết bài online tại Cmd được rất nhiều các bạn sinh viên, người đi làm có thời gian rảnh và những bạn chưa có việc làm tham gia.

Cách thức viết bài online như thế nào?

Thông qua máy tính. Bạn cần có một máy tính hoặc thiết bị di động chuyên dụng cho công việc. Tham gia viết bài cho toàn bộ hoặc một phần dự án content. Bạn chủ động hoàn toàn về thời gian và vị trí làm việc. Tự quản lý chất lượng và kỹ năng cá nhân. Tự tham gia hoặc tự học tập các tài liệu training được hướng dẫn cho công việc viết bài.

  1. Tự do về thời gian và địa điểm làm việc
  2. Tự quản lý kỹ năng cá nhân và phát triển bản thân
  3. Làm việc thông qua máy tính, cần online nhiều

Chi trả cho công việc viết bài online như thế nào?

Chi trả cho công việc viết bài online phụ thuộc và độ khó của dự án content mà bạn tham gia. Tùy thuộc vào kỹ năng, bạn có thể tham gia dự án content khó đến mức độ nào. Việc này sẽ hoàn toàn không phù hợp với các bạn không có kỹ năng viết lách, hoặc chưa từng có kinh nghiệm trong vấn đề viết bài.

Giá trị tương đương của mỗi bài viết được tính cụ thể sau mỗi báo cáo. Chi trả dao động từ thấp đến cao. Bạn sẽ cần phải nâng cấp độ viết bài của mình lên theo thời gian, cùng với kinh nghiệm tham gia nhiều dự án cao hơn. Như vậy, khi mới tham gian công việc viết bài online, thù lao trên mỗi bài viết của bạn sẽ thấp. Bởi vì bạn chỉ nhận những dự án dễ và giá trị công việc tương đương thấp. Khi bạn đạt đủ số lượng nhất định những bài viết hoàn thành ở những kỹ năng cơ bản, bạn sẽ được tham gia những dự án có kỹ năng cao hơn và mức chi trả cao hơn. Nhưng cũng đòi hỏi bạn phải hoàn thành những yêu cầu khó hơn. Bạn cũng sẽ phải đọc nhiều tài liệu training hơn, bỏ thời gian nhiều hơn và có trách nhiệm hơn với công việc.

  1. Phương thức tính chi tiết sẽ gửi bạn sau khi hồ sơ đạt
  2. Trả theo kỳ, một kỳ thông thường là 1 tháng làm việc
  3. Ưu tiên kỹ năng, ưu tiên theo số lượng dự án đã tham gia

Điền vào Form sau để ứng tuyển